سامانه ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و ناظران برق منطقه ای اصفهان

سامانه ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و ناظران برق منطقه ای اصفهان

این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی DotNetCore در Backend و Angluar Js در Frontend  و با پایگاه داده SQL Server پیاده سازی شده است. از ابزار موتور گردش فرایند برای پویا بودن فرایند های ارزیابی در آن استفاده شده است.به صورت خلاصه این سامانه برای ارزیابی شرکت ها و نقش های پیمانکاران، مشاوران و ناظران استفاده می‌شود و ارزیاب های مختلف با استفاده ار چک لیست هایی اقدام به امتیاز دهی می نمایند. فرم ها طبق فرایند های تعریف شده به کارتابل ارزیاب‌های مختلف رفته و نهایتا نتایج ارزیابی مشخص می شود.

اهداف سیستم ارزیابی پیمانکاران ،مشاوران و ناظران

  1. شفاف شدن روشهای ارزیابی ویکسان سازی واعمال وحدت رویه در ارزیابی پیمانکاران ، مشاوران و ناظران
  2. تسهیل در دسترسی اطلاعات هویتی شرکت ها و پیمانکاران به عنوان یک بانک اطلاعات مرجع
  3. ثبت سوابغ توبیخ ها و تذکرات به شرکت های پیمانکار ، مشاور و ناظرجهت اطلاع واستفاده کلیه شرکتهای صنعت برق
  4. افزایش کارایی واثر بخشی روشهای ارزیابی و گذر از روشهای کیفی به کمی
  5. ارتقای فرآیند ارزیابی پیمانکاران ،مشاوران و ناظران در شرکت توانیر و شرکت های زیر مجمموعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *