محصولات

سیستم بلیط QR

این سامانه شامل یک زیر ساخت تولید و کنترل بلیت ورودی اماکن، کنترل تردد و کیف پول مبتنی بر QR-Code و NFC است. این زیر ساخت به صورت آنلاین نسبت به تولید و کنترل تردد عمل کرده و برای مراکزی که قطعی اینترنتی و یا دسترسی محدود به اینترنت دارند از نسخه های آفلاین محلی استفاده می شود و در حداقل زمان اتصال به سرور آنلاین اطلاعات همگام سازی می کنند. مباحث امنیتی دو لایه برای کلیه تراکنش های این سامانه در نظر گرفته شده است و احتمال خطا و تخلف را به حداقل ممکن رسانده است. هم اکنون چندین مرکز تفریحی و گردشی از این سامانه استفاده می نمایند.


موتور گردش کار EZi

این سامانه با هدف پویا نمودن تعریف گردش فرایندها در سایر سامانه ها و بالخصوص SharePoint  استفاده می شود. مبنای عملکرد این سامانه Microsoft Work Flow است که در محیطی آشنا به نام MS Visio به کاربر اجازه تعریف فرایند های خود را می دهد. پس از تعریف فرایند در محیط MS Visio و پالیش آن در سامانه اصلی می توان به راحتی از فرایند جدید استفاده نمود. از سایر قابلیت های این سامانه زمانبندی کردن اجرای تسک های مختلف(Task Manager) و همچنین اتصال به سایر منابع اطلاعاتی و جمع آوری (ETL) آنها در یک بانک واحد نیز است.


نرم افزار موبایلی حضور و غیاب

این نرم افزار موبایلی جایگزینی برای دستگاه حضور و غیاب و با قابلیت استفاده در محل های مختلف می باشد، اطمینان از مکان با استفاده از تکنولوژی‌های Bluethooth و Wifi و GPS استفاده می نماید.