بایگانی برچسب: Microsoft Work Flow

این سامانه با هدف پویا نمودن تعریف گردش فرایندها در سایر سامانه ها و بالخصوص SharePoint  استفاده می شود. مبنای عملکرد این…

ادامه مطلب …

1/1