بایگانی برچسب: کنترل تردد

سیستم بلیط QR این سامانه شامل یک زیر ساخت تولید و کنترل بلیت ورودی اماکن، کنترل تردد و کیف پول مبتنی بر…

ادامه مطلب …

1/1