بایگانی برچسب: برنامه نویسی

این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی DotNetCore در Backend و Angluar Js در Frontend  و با پایگاه داده SQL Server…

ادامه مطلب …

سامانه مدیریت اسناد راهبردی و جلسات این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی DotNet-MVC  و با پایگاه داده SQL Server پیاده…

ادامه مطلب …

2/2