بایگانی دسته بندی: نمونه پروژه

این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی DotNetCore در Backend و Angluar Js در Frontend  و با پایگاه داده SQL Server…

ادامه مطلب …

سامانه مدیریت اسناد راهبردی و جلسات این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی DotNet-MVC  و با پایگاه داده SQL Server پیاده…

ادامه مطلب …

در این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی DotNetCore و با پایگاه داده SQL Server پیاده سازی شده است. با استفاده…

ادامه مطلب …

این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی DotNet-MVC  و با پایگاه داده SQL Server پیاده سازی شده است.هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی…

ادامه مطلب …

شهرداری اصفهان با مشارکت بانک ملی ایران، با راه اندازی سامانه مدیریت پرداخت الکترونیکی (اصفهان کارت) در کلان شهر اصفهان، از پیشگامان…

ادامه مطلب …

5/5