بایگانی دسته بندی: محصولات

 این نرم افزار موبایلی جایگزینی برای دستگاه حضور و غیاب و با قابلیت استفاده در محل های مختلف می باشد، اطمینان از…

ادامه مطلب …

این سامانه با هدف پویا نمودن تعریف گردش فرایندها در سایر سامانه ها و بالخصوص SharePoint  استفاده می شود. مبنای عملکرد این…

ادامه مطلب …

رشد روز افزون استفاده از تکنولوژی و فن آوری در سازمانها و شرکت ها، سازمانها در فکر ابزاری برای ارتباط اطلاعات داخلی…

ادامه مطلب …

سیستم بلیط QR این سامانه شامل یک زیر ساخت تولید و کنترل بلیت ورودی اماکن، کنترل تردد و کیف پول مبتنی بر…

ادامه مطلب …

4/4