پشتیبانی

  • بررسی و رفع مشکلات احتمالی پیش آمده در امر اجرا، استفاده یا خود نرم‌افزار
  • ارائه ویرایش‌های جدید نرم‌افزار و به‌روزرسانی نسخه مورد استفاده
  • آموزش‌های مجدد در سطح مختلف
  • خدمات سفارشی‌سازی متناسب با امکانات پویای محصولات
  • بینی دوره ای روند استفاده از قسمت‌های مختلف محصولات در سطح سازمان و ارائه مشاوره در جهت بهبود استفاده از آن
  • بازبینی دوره‌ای عملکرد آماری و عملیاتی نرم‌افزار و ارائه مشاوره در جهت بهبود آن
  • مشاوره در جهت بهبود عملکرد و کارایی بانک اطلاعاتی